Wanneer zoekt u hulp voor uw problemen?

Wie verdriet heeft en troost zoekt kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht, bij de eigen partner of een familielid. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter.

Een eerste logische volgende stap is een gesprek met de huisarts. Deze kan vervolgens met u een plan van aanpak bespreken. Hierin kunnen verschillende personen of instanties een mogelijke volgende stap uitmaken van begeleiding of behandeling;
De eerstelijnspsycholoog of de psychotherapeut/klinisch psycholoog komen in beeld als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen in uw eentje of met behulp van vrienden op te lossen. Aan de andere kant is het niet verstandig hulp zoeken lang uit te stellen. Juist als u er vroeg bij bent kan een eerstelijnspsycholoog u vaak snel en effectief hulp bieden.

Wanneer hulp in de eerste lijn niet voldoende lijkt kan de huisarts of medisch specialist u naar de psychiater doorverwijzen. Vaak kan deze met medicatie of een goed advies de behandeling of begeleiding een voldoende impuls geven zodat er weer verbetering plaats vind van toestand en welbevinden.

Soms zal de psychiater de behandeling in het geheel overnemen of doorverwijzen naar een collega psychiater of psychotherapeut, of een instelling die meer gesecilaiseerd is, en toegerust is voor, de betreffende klachten en problemen.