Welke therapeut hebt u nodig?

Als u hulp zoekt voor psychische problemen, is een gesprek met uw huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om problemen op een rijtje te zetten en u informeren over mogelijkheden van hulpverlening. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u in ieder geval een verwijzing nodig.

Behandeling bij een psychotherapeut of psychiater is aan te raden als u langer dan een half jaar last hebt van uw probleem en/of als uw probleem meer gebieden (relatie, werk, vrienden) beïnvloedt of als u eerder behandeld bent bij een andere hulpverlener voor deze problemen.

Als u minder dan een half jaar last heeft en er niet eerder voor behandeld bent en uw probleem strekt zich niet over meerdere levensgebieden uit kunt u zich misschien beter tot een gz-psycholoog of eerstelijnspsycholoog wenden.