Therapie bij de psychiater

Kennismaking en intakegesprek
Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, meestal intakegesprek genoemd. In het intakegesprek wordt ingeschat of u aan het goede adres bent en of psychotherapie voor u geschikt is. Als dat het geval is volgen meestal nog een of twee gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en tot een behandelplan te komen. Tijdens deze gesprekken zal de psychiater proberen uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hij of zij zal u vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relatie(s). Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief?

Het kan zijn dat aan u gevraagd zal worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal de psychiater u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal de psychiater een (voorlopige) diagnose stellen.

Uw persoonlijke situatie
De psychiater maakt ook een inschatting van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm een passende vorm van hulp is. Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u aankunnen. Als iemand in zijn privé-leven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan therapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat de behandelaar u adviseert om een andere vorm van hulp te kiezen of dat hij vindt dat het niet het juiste moment is om in therapie te gaan.

Advies voor therapie
In een adviesgesprek zal de psychiater de mogelijkheden voor therapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Hij/zij zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen.