Jongere cliënten

Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat.

Zie verder www.rebis-kpc.nl, dit is een kinderpsychiatrisch centrum met alle kinderpsychiatrischge disciplines en www.boland-vanbroekhoven.nl, waar consulten voor kinderen en jeugdigen mogelijk zijn.

Dit zijn de twee praktijken van Vrij & Gevestigd voor kinderen en jeugdigen