Geheimhouding

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Standaard stellen wij uw huisarts en/of verwijzer op de hoogte van de behandeling, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat u dat niet wilt.

Uw psychiater hoeft niet aan u te vragen of hij of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega's bespreekt, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Uw medisch dossier wordt conform wettelijke verplichtingen opgeslagen en bewaard.

Voor een effectieve behandeling is correcte informatieverstrekking van beide zijden erg belangrijk.