Tarieven

Psychiatrische behandeling bestaat over het algemeen uit begeleidende contacten waaronder eventueel psychotherapie en meestal ook medicamenteuze behandeling, de zogenaamde farmacotherapie

Een psychiater is verplicht de diagnose en de tijd die hij aan uw behandeling besteed te registreren. Een geanonimiseerde versie van deze registratie wordt naar een centrale computer van de overheid gestuurd. Aan het eind van de behandeling of in ieder geval na een jaar rekent het softwareprogramma via een ingewikkelde systematiek uit in welke groep uw behandeling valt en wat uw behandeling kost.

U moet  rekening houden met uw eigen risico, dit bedraagt afhankelijk van u polis minstens 375 euro per jaar. D.w.z. dat de eerste 375 euro aan kosten voor gezondheidszorg per jaar door u zelf betaald worden.
In 2016 is het eigen risico 385 euro.

De diensten door de psychiaters van Vrij & Gevestigd worden over het algemeen vergoed door uw zorgverzekering als er sprake is van een verwijzing door een arts. Er is vanaf 2013 geen eigen bijdrage meer voor behandeling bij een vrijgevestigde psychiater, wel dient u rekening te houden met het eigen risico.

De psychiaters / psychotherapeuten die samenwerken in Vrij en Gevestigd zijn contracten aangegaan met vele ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. Het kan zijn dat uw psychiater geen contract heeft met enkele verzekeraars. Dan wordt niet automatisch de behandeling door uw verzekering vergoed, dit betekent dat u de rekening eerst zelf dient te betalen, waarna de verzekeraar een deel alsnog vergoed (restitutie). Uw psychiater kan u hierover verder inlichten.

De activiteiten van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, GZ-psychologen en andere BIG-erkende therapeuten kunnen soms uit de DBC's (zie informatie onder) van de psychiater worden vergoed. Er moet dan wel een indicatie voor tweedelijnszorg door de psychiater zijn gesteld. De behandeling door een van deze BIG-geristreerde hulpverleners wordt enkel door de zorgverzekering vergoed indien tevoren verwijzing door een van de psychiaters van Vrij & Gevestigd heeft plaatsgevonden.

Voor de tweedelijns psychiatrie (psychotherapie en psychiatrie) is er een systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). DBC's zijn de eenheid van verrekening tussen behandelaren en verzekeringsmaatschappijen. Per diagnose is de benodigde behandelduur bepalend voor de prijs van de DBC. Voor meer informatie kunt u terecht op www.veranderingenindezorg.nl.

Als u niet, of te laat afzegt dan zullen wij de prijs van het contact bij u persoonlijk in rekening brengen. De zorgverzekering zal dat in het algemeen niet vergoeden. Voor diensten aan Bedrijven, Arbodiensten en Verzekeraars zijn aangepaste honoraria op aanvraag beschikbaar. Ook zullen wij u dan de leveringsvoorwaarden ter hand stellen.