Klachtenregeling

 

Wat te doen als u niet tevreden bent over de behandeling? 

Onderstaand de Klachtenregeling van Vrij & Gevestigd.      zie ook

http://www.pac-praktijk.com/assets/pdf/2017_klachten--en-geschillenregeling-NVVP.pdf

Stap 1:  Bij voorkeur eerst rechtstreeks bespreken met uw eigen behandelaar 

U kunt het beste zo spoedig mogelijk uw klacht of onvrede met uw behandelaar bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met de psychiater op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om vervolgens iets aan uw klacht te doen. De volgorde die hieronder beschreven staat in het verder omgaan met een klacht wordt dringend geadviseerd. 

Stap 2: Bemiddeling 

Wanneer u een klacht blijft houden over uw therapie, dan kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator van Vrij & Gevestigd, dit is de voorzitter van Vrij & Gevestigd, dhr J. Schoutrop, of als u dat liever niet doet met een van de andere leden van onze vereniging. Deze personen hebben dan onder meer als taak in deze kwesties te bemiddelen. 

Stap 3: Contact met klachtfunctionaris 

Kunt u er binnen de Vereniging niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtfunctionaris.  De klachtenfunctionaris geeft advies over de indiening van een klacht, overlegt met klager op welke wijze de klacht in behandeling kan worden genomen, staat klager bij het formuleren van de klacht bij, neemt klachten in ontvangst en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Aan de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris zijn voor de klager geen kosten verbonden. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een email naar klachtenfunctionaris@nvvp.netVermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. 

Stap 4: Een klacht indienen bij De Geschillencommissie 

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

De vrijgevestigde leden van Vrij & Gevestigd zijn voorts aangesloten bij De Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Voor gevallen waarin een klager niet tevreden is met de behandeling dan wel de afhandeling van een klacht ofwel indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat een klacht onder de gegeven omstandigheden bij de vrijgevestigde psychiater wordt ingediend, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan deze geschillencommissie. Hieronder staat een link naar de brochure van de geschillencommissie; de klachtprocedure in het algemeen en regels van de commisie staan hier nogmaals in. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/media/2660/zorg-brochure.pdf 

De klacht wordt - conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 - getoetst aan de beroepscode van de NvVP (= Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). 

Stap 5: Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcolleges 

U kunt een klacht over een geregistreerde psychiater indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het handelen - of het nalaten daarvan - door de psychiater zich heeft voorgedaan. 

Cliëntenorganisaties 

Stichting Pandora en Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u ook vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt.  

De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is: 

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP), Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht Telefoon: 030 - 2661661