Een psychiater

Een psychiater is op de eerrste plaats een medisch specialist.

Hij heeft na zijn studie tot arts zich gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische aandoeningen.
De psychiaters van Vrij en Gevstigd zijn allen ook geregistreerd psychotherapeut. Deze psychiaters hebben dus twee BIG registraties (BIG is Beroepen in de Gezondheidszorg, een register waar alleen gekwalificeerde werkers in de gezondheidszorg geregistreerd zijn in verschillende registers)

Een psychiater is bij uitstek de specialist voor het behandelen van psychiatrische ziektes.
Psychiatrische ziekten zijn duidelijke ernstiger dan louter psychische klachten of levensproblemen. Over het algemeen gaan psychiatrische ziekten wel gepaard met psychische problemen, ze vormen een onderdeel van de psychiatrische ziekte, gaan vaak aan een psychiatrische ziekte vooraf, en zijn vaak ook gevolg van een psychiatrische ziekte.

De psychiater gaat uit van het bio-psycho-sociale model. Dat wil zeggen dat hij biologische aspecten, dus verbonden aan het lichamelijk functioneren, kan zien in samenhang met het psychische en sociale functioneren. Dit maakt de psychiater degene die kennis en kunde van de medische wetenscap , de psychologische wetenschap en sociologische kaders kan integreren (dat wil zeggen overzien en met elkaar in verband brengen).

De psychiater kan gebruik maken verschllende vormen van gesprekstherapie en beinvloeding van de stoornissen met specifieke medicijnen. Meestal zal er bij een psychiatrische behandeling van beide aspecten sprake zijn.

Een verwijzing naar de psychiater is vooral dan zinvol als verwacht kan worden dat de behandeling gecompliceerder is dan dat een eerste lijns- of GZ-psycholoog kan behandelen en wanneer medische aspecten een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de psychische stoornissen en/of bijvoorbeeld medicijnen onderdeel van de behandeling zullen moeten uitmaken.

Over het algmeen is de huisarts degene die goed in kan schatten of en wanneer de hulp van een psychiater aangewezen is. In geval van twijfel kan er altjd overleg tussen de huisarts (of andere verwijzer) en de psychiater plaats vinden.