ROM

ROM = Routine Outcome Measurement, meten van kwaliteit van de zorg.

Via de organisatie Telepsy kunt u een bericht ontvangen met daarin een uitnodiging om één of twee tests in te vullen. Deze test worden afgenomen in het kader van ROM dat wil zeggen Routine Outcome Measurement.

Beroepsorganisaties van psychiaters (NVvP) en psychotherapeuten(NVVP) en GGZ instellingen hebben afgesproken met zorgverzekeraars dat ze de effecten en kwaliteit van geleverde zorg gaan meten.

Inmiddels is dit ook door de zorgverzekeraars in de contracten die wij als beroepsbeoefenaren hebben vastgelegd.

ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen.

De stuurgroep ROM ggz heeft in februari 2011 een dringende aanbeveling aan de branche gedaan over het gebruik van Routine Outcome Monitoring in de praktijk. Deze aanbeveling van de stuurgroep ROM GGZ is het resultaat van een zorgvuldig traject van twee jaar waaraan meer dan 60 wetenschappers, behandelaren en bestuurders een forse bijdrage hebben geleverd. 

Eind 2011 is TelePsy door de NVvP beoordeeld als de beste ROM-applicatie op basis van gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en prijs. www.telepsy.nl/diagnostiek_en_rom.

Wij van “Vrij & Gevestigd” hebben dan ook voor deze organisatie gekozen om de tests te laten afnemen. 

De collegae van Vrij & Gevestigd hebben gezamenlijk gekozen voor standaard twee meetinstrumenten te weten; de lijst OQ-45 dit is een vragenlijst met 45 items die klachten op gebied van stress, angst- en depressie vast te stellen. Tevens geeft de vragenlijst een indruk in het algeheel functioneren. Deze lijst is afgeleid van de SCL-90, een veel gebruikte en goed onderzochte vragenlijst om de ernst van psychische klachten te meten. De OQ -45 bestaat feitelijk uit 45 meest relevante vragen, en de uitkomst is vrijwel net zo bruikbaar en betrouwbaar. www.telepsy.nl/oq-45. Deze keuze bespaart ook veel tijd en geld (op de SCL-90 zitten ook nog hoge licentiekosten). Daarnaast zullen we gebruik maken van een standaard tevredenheidsonderzoek CQi (Cliënttevredenheid) www.telepsy.nl/cq-index

Deze test wordt uiteraard niet aan het begin van de behandeling afgenomen, maar wel in het vervolg- en aan het eind van een behandeling. Incidenteel maken we ook gebruik van een enkele test die specifiek bepaalde klachten en problemen meet en in kaart brengt, maar dit zal eerst met u besproken worden. 

De wetenschappelijk waarde van ROM is nog niet goed vastgesteld, dat is nog in onderzoek. Toch ontkomen behandelaren en patiënten in de GGZ er niet aan. Om verdere afkalving van de zorg tegen te gaan kan het politiek gezien niet anders dan mee te werken aan kwaliteitsmetingen en de afspraken die hier in groter verband over zijn gemaakt. De resultaten zullen uitsluitend anoniem onderzocht worden, daarvoor zijn voorzorgsmaatregelen genomen.

Hopelijk kunnen de resultaten uiteindelijk gebruikt worden om effecten van behandeling en klanttevredenheid nog beter vast te stellen en deze gegevens in gesprek met zorgverzekeraars en bij de politieke besluitvorming zinvol te gebruiken. 

Als behandelaren willen we de gegevens uit de testen gebruiken om de behandeling waar mogelijke en nodig te verbeteren. Inzage in de resultaten is mogelijk al u dat wenst.