Medicijngebruik, verkeer, buitenland

‘Let op als u medicijnen gebruikt in het verkeer!’ Als uw medicijn rijgevaarlijk is, dan staat er een waarschuwing op het etiket en er staat een gele sticker op de verpakking. Vraag uw arts of apotheker om het bijbehorende advies. Meer hierover vindt u op www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

Bepaalde aandoeningen en/of gebruik van sommige medicamenten kunnen problemen geven met verkeersdeelname. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. Als u vóór uw rijexamen of verkeersdeelname twijfels of vragen hebt over uw medische geschiktheid, stuur dan een Eigen verklaring naar het CBR. Dat kunt u ook doen wanneer u als rijbewijsbezitter twijfelt over uw medische geschiktheid vanwege een verandering in uw gezondheidssituatie.  Meer hierover vind u op het deel "rijgeschiktheid" van de webstite van het CBR. www.cbr.nl/medisch.pp.

Bedenk bij reizen naar het buitenand ruim van te voren of er voor uw medicijnen een verklaring nodig is. Dit geld voor heel veel landen als medicijnen onder de opiumwet vallen.  In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis.  Voor landen in de Europese Unie geldt meestal dat een "Schengen verklaring" voldoende is. Daarbuiten gelden verschillende regelingen die u allemaal kunt terug vinden op de website www.farmatec.nl,  zie vooral het deel over "Geneesmiddelen mee op reis"